TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA, 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ

CT CP TM DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁTKhối văn phòng
U07.24, Khu D – Khu ĐTM Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội

Vị trí: Trưởng phòng Công nghệ Số lượng: 01 Hạn nộp hồ sơ: 30/6/2020 Địa điểm làm việc: Cầu Giấy, Hà Nội Công việc của bạn: hịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động, duy trì môi trường làm việc tốt tại MC. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm MCA,